Missie MGG Service AG

MGG Service AG, CH-8952 Schlieren

Met duurzaam onderhoud zorgen we bij onze klanten voor waardebehoud van hun thermische installatie.

Voor onze klanten zijn wij een betrouwbare partner, wij houden rekening met de wensen en behoeften van onze klanten.

We denken en handelen klantgericht.

Onze medewerkers vormen met hun gemotiveerde inzet de basis van ondernemerssucces. We behandelen hen met respect en vertrouwen. Onderling onderhouden ze een respectvolle relatie met elkaar. Door verantwoordelijkheid over te dragen aan medewerkers, ontwikkelen we ze tot leidinggevenden die meedenken en zich inzetten.

Met onze strategische leveranciers werken wij  toekomstgericht en op lange termijn. Een duurzaam partnerschap staat daarbij centraal.

Hiermee bedoelen we het voldoen aan de gestelde eisen bij al onze activiteiten. Door de inzet van een gecertificeerd kwaliteitsbeheersysteem, onderhouden en verbeteren we de benodigde vaardigheden.

Arbeidsveiligheid en gezondheid van onze werknemers en derden in ons bedrijf en op onze bouwplaatsen hebben voor ons hetzelfde belang als kwaliteit, productiviteit en winstgevendheid. We bevorderen het bewustzijn constant door het periodiek verstrekken van informatie en het geven van training. Ons bedrijfsveiligheidssysteem is gecertificeerd conform SCC **.

Bij onze werkzaamheden houden we rekening met de belangen van het milieu en houden we ons aan de milieuwetgeving.

Met behulp van een gecertificeerd milieumanagementsysteem, zorgen we voor een continue verbetering van de milieuprestaties.

De economische efficiëntie van onze diensten zorgt voor een economisch duurzaam bestaan ​​van het bedrijf. Dat is de reden waarom dit thema als belangrijk doel en controlemiddel centraal staat in onze werkzaamheden en daarmee de basis vormt van onze ondernemersbeslissingen.