Impressum

Uitgever:

MGG Service AG
Ifangstrasse 5
CH-8952 Schlieren

Sitz der Gesellschaft: Schlieren
Handelsregisteramt: Kanton Zürich, CHE-109.487.910

 

Realisatie, design:

WORDWIDE Gesellschaft für Kommunikation mbh
Markt 3
D-55116 Mainz
www.agentur-wordwide.de

Uitsluiting aansprakelijkheid:

De hierin vervatte informatie werd door de exploitant van deze website naar op dit moment beste weten samengesteld. Een garantie voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de gegevens wordt niet gegeven. Voor zover door links op een andere server verdere informatie toegankelijk wordt gemaakt, wijst de exploitant erop dat er geen controle wordt uitgeoefend op de inhoud en kwaliteit en in het kader van wat wettelijk toelaatbaar is, elke garantie qua rechtspositie en kwaliteit wordt uitgesloten. Op basis van de informatie kan in principe generlei contractuele binding met de exploitant worden afgeleid. De exploitant kan derhalve noch contractueel, noch niet-contractueel aansprakelijk worden gesteld voor schade die verband houdt met het gebruik en de toepassing van deze inhoud.